สถานีตำรวจภูธรปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ ยินดีต้อนรับ

 

 
   
 

ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรปลาค้าว

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

       
 
         
       
 
 

 

 

   
     
         
 
   
   

พ.ต.ท.อิทธินพ บัวเผื่อน พร้อมชุดชุมชนและมวนชนสัมพันธ์

ออกเยี่ยมเยียนนายยกอบต.ปลาค้าว พร้อมทั้งรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลให้ประชาชนได้รู้